Close
منو

برگزاری جشن تولد

همکاران تی سرایی به مناسبت زادروز تولد مدیریت فروش، جشن تولدی ترتیب دادند و به همین مناسبت دقایقی در سالن اصلی مجموعه گرد هم جمع شدند و لحظات خوشی را در کنار یکدیگر سپری کردند...

 

صمیمیت و مهربانی از مهمترین ترین خصیصه های پرسنل تی سرا است.